ابعاد پاپ آپ استند های نمایشگاهی

10 / 10
از 2 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | جمعه 9 آذر 1397 در ساعت 10 : 19 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

ابعاد پاپ آپ استند های نمایشگاهی

فضای غرفه های نمایشگاهی بسیار با ارزشند و باید از همه فضا به گونه ای استفاده نمود که هم فضا هدر نرود و هم اینکه هارمونی و زیبایی غرفه نمایشگاهی حفظ شود. برای نیل به این مهم کمی در مورد اندازه و ابعاد پاپ اپ استند ها و فضایی را که اشغال مینمایند میپردازیم.

پاپ آپ استند  3x1

پاپ آپ استند  3x1 دو حالت استفاده میشود. اندازه تخت و ابعاد منحنی آن با هم متفاوت است هم اندازه های  چاپ پلات و لمینت   پاپ آپ هم فضایی که اشغال میکنند. فضایی که پاپ آپ استند 3x1 تخت اشغال میکند 135 سانتی متر افقی و35 سانتی متر ضخامت در ارتفاع 230 سانتی متر است. ابعاد چاپ پاپ آپ تخت  سه تکه 75x230 سانتیمتر است و دید از روبرو 135x230 سانتی متر .فضایی که پاپ آپ استند 3x1 کرو اشغال میکند 125 سانتی متر افقی و30 سانتی متر ضخامت در ارتفاع 230 سانتی متر است. ابعاد چاپ پاپ آپ پاپ آپ کرو سه تکه 69.5x230 سانتی متر و دید از روبرو 125x230 سانتی متر است

فضای-اشغال-شده-پاپ-آپ-سوئیسی-کرو--1-3---کیف-برزنتی/فضای-اشغال-شده-پاپ-آپ-سوئیسی-تخت-1-3--کیف-برزنتیطراحی-کرو-پاپ-آپ-استند-1-3-کیف-برزنتیطراحی-تخت-پاپ-آپ-استند-1-3-کیف-برزنتی 

  پاپ آپ استند  3x2

پاپ آپ استند  3x2 دو حالت استفاده میشود. اندازه تخت و منحنی آن با هم متفاوت است هم اندازه های چاپ پلات و لمینت پاپ آپ هم فضایی که اشغال میکنند. فضایی که پاپ آپ استند 3x2 تخت اشغال میکند 210 سانتی متر افقی و 35 سانتی متر ضخامت در ارتفاع 230 سانتی متر است. ابعاد چاپ پاپ آپ تخت چهار تکه 75x230 سانتیمتر است و دید از روبرو 210x230 سانتی متر.فضایی که پاپ آپ استند 3x2 کرو اشغال میکند 191 سانتی متر افقی و 48 سانتی متر ضخامت در ارتفاع 230 سانتی متر است. ابعاد چاپ پاپ آپ استند کرو چهار تکه 69.5x230 سانتی متر و دید از روبرو 191x230 سانتی متر است.

طراحی-تخت-پاپ-آپ-استند-2-3--هارد-کیسطراحی-کرو-پاپ-آپ-استند-2-3--هارد-کیسفضای-اشغال-شده-پاپ-آپ-سوئیسی-کرو--هارد-کیس-2-3فضای-اشغال-شده-پاپ-آپ-سوئیسی--هارد-کیس-تخت2-3

 

 پاپ آپ استند  3x3

پاپ آپ استند  3x3 دو حالت استفاده میشود. اندازه تخت و منحنی آن با هم متفاوت است هم اندازه های چاپ پلات و لمینت پاپ آپ و هم فضایی که اشغال میکنند. فضایی که پاپ آپ استند 3x3 تخت اشغال میکند 285 سانتی متر افقی و 35 سانتی متر ضخامت در ارتفاع 230 سانتی متر است. ابعاد چاپ پاپ آپ تخت پنج تکه 75x230 سانتیمتر است و دید از روبرو 285x230 سانتی متر. فضایی که پاپ آپ استند 3x3 کرو اشغال میکند 265 سانتی متر افقی و 68 سانتی متر ضخامت در ارتفاع 230 سانتی متر است. ابعاد چاپ پاپ آپ  کرو پنج تکه 69.5x230 سانتی متر و دید از روبرو 265x230 سانتی متر است.

 3x3-فضای-اشغالی-پاپ-آپ-تخت-سوئیسی--کیف-برزنتی3x3-فضای-اشغالی-پاپ-آپ-کرو-سوئیسی-کیف-برزنتیطراحی-کرو-پاپ-آپ-استند-3-3-کیف-کیف-برزنتیطراحی-کرو-پاپ-آپ-استند-3-3-کیف-کیف-برزنتی

 پاپ آپ استند  3x4

پاپ آپ استند  3x4 دو حالت استفاده میشود. اندازه تخت و منحنی آن با هم متفاوت است هم اندازه های چاپ پلات و لمینت پاپ آپ هم فضایی که اشغال میکنند. فضایی که پاپ آپ استند 3x4 تخت اشغال میکند 350 سانتی متر افقی و 35 سانتی متر ضخامت در ارتفاع 230 سانتی متر است. ابعاد چاپ پاپ آپ تخت شش تکه 75x230 سانتیمتر است و دید از روبرو 350x230 سانتی متر .فضایی که پاپ آپ استند 3x4 کرو  اشغال میکند 315 سانتی متر افقی و 76 سانتی متر ضخامت در ارتفاع 230 سانتی متر است.ابعاد چاپ پاپ آپ کرو شش تکه 69.5x230 سانتی متر و دید از روبرو 315x230 سانتی متر است.

 3x4-فضای-اشغالی-پاپ-آپ-تخت-برزنتی3x4-فضای-اشغالی-برزنتی-پاپ-آپ-کروطراحی-پاپ-آپ-استند-تخت-3-3-کیف-برزنتیطراحی-کرو-پاپ-آپ-استند-3-3-کیف-برزنتی

 پاپ آپ استند  3x5

پاپ آپ استند  3x5 دو حالت استفاده میشود. اندازه تخت و منحنی آن با هم متفاوت است هم اندازه های چاپ پلات و لمینت پاپ آپ هم فضایی که اشغال میکنند. فضایی که پاپ آپ استند 3x5 تخت اشغال میکند 350 سانتی متر افقی و 35 سانتی متر ضخامت در ارتفاع 230 سانتی متر است. ابعاد چاپ پاپ آپ تخت شش تکه 75x230 سانتیمتر است و دید از روبرو 350x230 سانتی متر .فضایی که پاپ آپ استند 3x5 کرو  اشغال میکند 315 سانتی متر افقی و 76 سانتی متر ضخامت در ارتفاع 230 سانتی متر است.ابعاد چاپ پاپ آپ کرو شش تکه 69.5x230 سانتی متر و دید از روبرو 345x230 سانتی متر است.

3x5-فضای-اشغالی-پاپ-آپ-تخت-کیف-برزنتی3x5-فضای-اشغالی--پاپ-آپ-کرو--کیف-برزنتیطراحی-پاپ-آپ-استند-تخت-5-3-کیف-برزنتیطراحی-کرو-پاپ-آپ-استند-5-3-کیف-برزنتی

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :