اسپیس فریم

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول

شما برای برپا سازی غرفه های نمایشگاهی نیاز به سازه های اسپیس فریم دارید. 

اسپیس فریم ها مانند داربست می باشند و توسط بست های مخصوص به یک دیگر اتصال داده می شوند و شما می توانید تبلیغات پوستر خود را بر روی آن نصب کنید.

پس از برپا سازی سازه شما می توانید وسایلی هم چون میزکانتر ، استند رول آپ و پاپ آپ استند استفاده کنید تا بتوانید مشتریان بیشتری جذب نمایید.

سازه های اسپیس فریم به صورت هندسی می باشند دلیل ساخت اسپیس فریم به شکل هندسی این است هنگام اتصال سازه ها به یک دیگر وزن آن در یک طرف سازه نباشد و بر روی تمامی سازه پخش شود تا سازه اسپیس فریم ریزش نکند

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :