لایت باکس کریستالی

1مجموع 8 محصول
1مجموع 8 محصول

لایت باکس کریستالی در ابعاد مختلف تولید میگردد.جهت سفارش ابعاد مورد نظر تان با ما تماس بگیرید.ابعاد استاندارد وبهمراه قیمت فروش و چاپ در ذیل آمده است.لازم به ذکر است سفارش چاپ بک لیت تا عرض 150 سانت پذیرفته می شود.

ابعاد لایت باکس کریستالی قیمت فروش چاپ بک لیت اکوسالونت
چاپ بک لیت ایندور
لایت باکس کریستالی 40*30 110.000 تومان 25.000 تومان  25.000 تومان
لایت باکس کریستالی 40*60 165.000 تومان 25.000 تومان   25.000 تومان
لایت باکس کریستالی 60*60 220.000 تومان 25.000 تومان  25.000 تومان
لایت باکس کریستالی 30*70  250.000 تومان 25.000 تومان  25.000 تومان
لایت باکس کریستالی 90*60  300.000 تومان 35.000 تومان  35.000 تومان
 لایت باکس کریستالی 70*100  500.000 تومان 35.000 تومان   35.000 تومان
لایت باکس کریستالی 60*120 400.000 تومان 35.000 تومان  35.000 تومان
لایت باکس کریستالی 80*80 400.000 تومان 35.000 تومان  35.000 تومان
لایت باکس کریستالی 80*120 500.000 تومان  35.000 تومان   35.000 تومان
لایت باکس کریستالی 50*150 620.000 تومان  35.000 تومان  35.000 تومان
لایت باکس کریستالی 60*180 850.000تومان  50.000 تومان  50.000 تومان
 لایت باکس کریستالی 70*170  950.000تومان  50.000 تومان 50.000 تومان
لایت باکس کریستالی 80*180 1.150.000تومان 50.000 تومان 50.000 تومان

 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :